martedì 2 agosto 2011

Carmen Consoli - L'Eccezione (2002) - Masino


MASINO (ORIGINALE)Masinu cugghieva a cirasa,
“teni a cura ca sciddichi”,
vanniava a soggira.
Iddu pinsava megghiu ca mi
spicciu picchì m’a ittau.

“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”
“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”

A soggira, vistuta di nivuru,
sutta ‘o picu d’o suli schigghiava:
“Masinu a cura si caschi
t’acciunchi”. Iddu pinsava:
“‘cch’è beddu stu trivulu”.

“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”
“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”

“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”
“Si misu jautu e a scala non teni,
scinni Masinu di l’avvuru, alleggiu”

Tra u picciu da soggira
e ‘ntra ca era misu mali,
a scala si ruppi, …(si rumpiu a scala)
ma iddu arristau appinnutu
‘nda l’avvuru e a bedda
cirasa arrivau n’terra.

…a bedda cirasa russa e duci.

…a bedda cirasa russa e duci 
MASINO  (Accordi)
Do Re#

Masinu cugghieva a cirasa,

La

teni a cura ca sciddichi,

Fa

vanniava a soggira.

Do Re#

Iddu pinsava megghiu ca mi

La Fa

spicciu picchì m'a Ittau.Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"

Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"Do Re#

A soggira, vistuta di nivuru,

La Fa

sulla 'o picu d'o suli schigghiava:

Do Re#

"Masinu a cura si caschi

La

t'acciunchi. lddu pinsava:

Fa

"'cch'è beddu stu trivulu".Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"

Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"

Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"

Do Re#

"Si misu jautu e a scala non teni,

La Fa

scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu"Do Re#

Tra u picciu da soggira

La

e 'ntra ca era misu mali,

Fa

a scala si ruppi, ...(si rumpiu a scala)

Do Re#

ma iddu arristau appinnutu

La

'nda l'avvuru e a bedda

Fa

cirasa arrivau n'terra.

Do# Fa

...a bedda cirasa russa e duci.

Do# Fa

...a bedda cirasa russa e duci.Nessun commento:

Posta un commento